Menu:

Informácie:

 

 

 

Kontakt:

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 16:00

Obedná prestávka: 12:00 - 12:30 hod

Urbár, pozemkové spoločenstvo Turany
Osloboditeľov 139, 038 53  Turany
IČO: 17 061 776
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Turany
Osloboditeľov 139, 038 53  Turany
IČO: 35 676 264
Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany
Osloboditeľov 139, 038 53  Turany
IČO: 35 676 256
tel.: 043 - 4292162 urbar.turany@centrum.sk

Kontaktná osoba :

Ing. Ľuboslav Kapusta

0902 138 934

0904 681 172