Menu:

Odkaz na stránky :

Správa katastra - Martin

 

Listy vlastníctva :

Majetok pozemkových spoločenstiev je vedený na Správe katastra Martin.
Urbár pozemkové spoločenstvo Turany
- katastrálne územie obce Turany
List vlastníctva číslo 3908


Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Turany
- katastrálne územie obce Turany
List vlastníctva číslo 2515
List vlastníctva číslo 2694
List vlastníctva číslo 3204
List vlastníctva číslo 3893
List vlastníctva číslo 4295
List vlastníctva číslo 5195
- katastrálne územie obce Turčianska Štiavnička
List vlastníctva číslo 707


Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany
- katastrálne územie obce Turany
List vlastníctva číslo 2699
List vlastníctva číslo 2975
List vlastníctva číslo 3264
List vlastníctva číslo 3906