Menu:

Odkaz na stránky :

 

Listy vlastníctva :

Majetok pozemkových spoločenstiev je vedený na Správe katastra Martin.
Urbár pozemkové spoločenstvo Turany
- katastrálne územie obce Turany
List vlastníctva číslo 3908


Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Turany
- katastrálne územie obce Turany
List vlastníctva číslo 2515
List vlastníctva číslo 2694
List vlastníctva číslo 3204
List vlastníctva číslo 3893
List vlastníctva číslo 4295
List vlastníctva číslo 5195
List vlastníctva číslo 6078
- katastrálne územie obce Turčianska Štiavnička
List vlastníctva číslo 707


Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany
- katastrálne územie obce Turany
List vlastníctva číslo 2699
List vlastníctva číslo 2975
List vlastníctva číslo 3264
List vlastníctva číslo 3906