Menu:

Odkaz na stránky :

Dokumenty sú vo formáte .pdf . Pre zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný v PC program Adobe Reader. program je možné nainštalovať z odkazu Adobe Reader

 

Zmluvy o založení a dodatky:

URBÁR

Zmluva o založení spoločenstva - 24.2.1996

Dodatok č.1 k zmluve o založení - 28.2.2014

Dodatok č.2 k zmluve o založení - 24.5.2017

Úplné znenie - Zmluvy o založení spoločenstva - 6.4.2019

 

PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO

Zmluva o založení spoločenstva - 24.2.1996

Dodatok č.1 k zmluve o založení - 28.2.2014

Dodatok č.2 k zmluve o založení - 24.5.2017

Úplné znenie - Zmluvy o založení spoločenstva - 6.4.2019

 

KOMPOSESORÁT

Zmluva o založení spoločenstva - 24.2.1996

Dodatok č.1 k zmluve o založení - 28.2.2014

Dodatok č.2 k zmluve o založení - 24.5.2017

Úplné znenie - Zmluvy o založení spoločenstva - 6.4.2019