Menu:

Odkaz na stránky :

Dokumenty sú vo formáte .pdf . Pre zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný v PC program Adobe Reader. program je možné nainštalovať z odkazu Adobe Reader

 

Dokumenty :

2019

 

Správa VZ 2019 - ekonomika

Správa VZ 2019 - tabuľky

Správa o plnení PSL  a hospodárení v lese za rok 2018 - Urbár

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2018 - Pasienkové spoločenstvo

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2018 - Komposesorát

Ťažba za rok 2018- Urbár, p. s. Turany

Ťažba za rok 2018- Pasienkové spoločenstvo, p. s. Turany

Ťažba za rok 2018- Komposesorát p. s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2014- 2018 -Urbár, p. s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2014- 2018 - Pasienkové spoločenstvo, p. s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2014- 2018 - Komposesorát p. s. Turany

 

2018

 

Uznesenie z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Urbáru, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Uznesenie z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Pasienkového, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Zápisnica z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Urbáru, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Zápisnica z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Pasienkového, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

 

Prehľad úkonov AK JUDr. S. Tatarková - 2017

Správy VZ 2017 - textová časť a pokračovanie tabuľky

Správa výboru Urbáru pozemkového spoločenstva Turany za rok 2017

Správa výboru Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Turany za rok 2017

Správa výboru Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany za rok 2017

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2017 - Pasienkové spoločenstvo

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2017 - Komposesorát

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2017 - Urbár

 

2017

Správa dozornej rady - máj 2017

Správa výboru Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany za rok 2016

Správa výboru Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Turany za rok 2016.

Správa výboru Urbáru pozemkového spoločenstva Turany za rok 2016

Správa VZ 2017 textová časť a časť tabuľky

Výkaz 2016 - Urbár

Výkaz 2016 - Komposesorát

Výkaz 2016 - Pasienkové spoločenstvo

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2016 - Komposesorát

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2016 - Pasienkové spoločenstvo

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2016 - Urbár

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Komposesorát - 20.1.2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Pasienkové spoločenstvo - 24.1.2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Pasienkové spoločenstvo - Odôvodnenie - 24.1.2017

 

2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Komposesorát - 19.11.2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Pasienkové spoločenstvo - 19.11.2016

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - URBÁR

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - KOMPOSESORÁT

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO

 

2014

Finančné výkazy Urbáru, pozemkového spoločenstva, Komposesorátu, pozemkového spoločenstva a Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Turany k 31.12.2014

Zápisnice zo sčítavania hlasov z čiastkových VZ-02.2014

Potvrdenie o zmene zápisu v registri pozemkových spoločenstiev - 28.3.2014 - Pasienkové spoločenstvo

Potvrdenie o zmene zápisu v registri pozemkových spoločenstiev - 27.3.2014 - Urbár

Potvrdenie o zmene zápisu v registri pozemkových spoločenstiev - 31.3.2014 - Komposesorát

Dodatok č.1 k Zmluve o založení spoločenstva zo dňa 28.2.2014 - Urbár

Dodatok č.1 k Zmluve o založení spoločenstva zo dňa 28.2.2014 - Pasienkové spoločenstvo

Dodatok č.1 k Zmluve o založení spoločenstva zo dňa 28.2.2014 - Komposesorát

Finančné výkazy Urbáru, pozemkového spoločenstva, Komposesorátu, pozemkového spoločenstva a Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Turany 2013.pdf

Správa o činnosti 1992-2012.pdf

Zbierka zákonov

www.zbierka.sk

Predpisy:

Predpis č. 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách