Menu:

Odkaz na stránky :

 

Valné zhromaždenie :

2019

 

Súhrnné uznesenie z Čiastkových valných zhromaždení - Urbár

Súhrnné uznesenie z Čiastkových valných zhromaždení - Pasienkové spoločenstvo

Súhrnné uznesenie z Čiastkových valných zhromaždení - Komposesorát

Zápisnica z čiastkového Valného zhromaždenia členov Urbáru z 6.4.2019

Zápisnica z čiastkového Valného zhromaždenia členov Pasienkového spoločenstva z 6.4.2019

Zápisnica z čiastkového Valného zhromaždenia členov Komposesorátu z 6.4.2019

Zápisnica z 2. čiastkového Valného zhromaždenia členov Urbáru z 26.4.2019

Zápisnica z 2. čiastkového Valného zhromaždenia členov Pasienkového spoločenstva z 26.4.2019

Zápisnica z 2. čiastkového Valného zhromaždenia členov Komposesorátu z 26.4.2019

zverejnené 23.5.2019

 

Pozvánka 2019

Urbár, pozemkové spoločenstvo, Pasienkové spoločenstvo,
pozemkové spoločenstvo a Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany pozýva všetkých svojich členov na

ZASADNUTIE ČIASTKOVÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

ktoré sa uskutoční v dňoch 06.apríla 2019 (sobota) o 14:00 hod (prezentácia od 12:30 hod) v kultúrnom centre Turany (bývalá jedáleň v časti Drevina), ulica Budovateľská
a 26. apríla 2019 (piatok) o 09:00 hod. na RO Slovenského pozemkového fondu v Martine, ulica Bottova 23, Martin, (táto čiastková schôdza je z procesnej požiadavky SPF)

- Kompletný text pozvánky s programom

 

Žiadame podielnikov, ktorí budú mať k zverejneným Stanovám pripomienky, aby nám ich doručili najneskôr do 20. 3. 2019 buď osobne, alebo emailom.

- Stanovy Urbáru

- Stanovy Pasienkového spoločenstva

- Stanovy Komposesorátu

 

- Zmluva o založení spoločenstva - Urbár

- Zmluva o založení spoločenstva - Pasienkové spoločenstvo

- Zmluva o založení spoločenstva - Komposesorát

Ing. Ľuboslav Kapusta, predseda

zverejnené 4.3.2019

2018

Uznesenie z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Urbáru, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Uznesenie z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Pasienkového, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Zápisnica z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Urbáru, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Zápisnica z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Pasienkového, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

 

Komposesorát p.s.- zápisnica, správa MK, uznesenie z VZ 24.3.2018 - 24.4.2018

 

2017

Správa z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Správa z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Správa z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Komposesorátu - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Pasienkového spol. - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Pasienkového spol. - 05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Urbáru - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Urbáru - 05.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o založení spoločenstva - 24.5.2017

Správa MK z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Správa MK z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Správa MK z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

 

2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Komposesorát - 19.11.2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Pasienkové spoločenstvo - 19.11.2016

Výročná správa za rok 2015 - Pasienkové spoločenstvo p.s. Turany

Výročná správa za rok 2015 - Komposesorát p.s. Turany

Výročná správa za rok 2015 - Urbár p.s. Turany

Správa dozornej rady za rok 2015

Správa o hospodarení za rok 2015

Správa o hospodárení za rok 2015 - tabuľky

Finančné výkazy 2015

Vyťažené množstvo dreva za roky 2011-2015 - Urbár p.s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2011-2015 - Pasienkové spoločenstvo p.s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2011-2015 - Komposesorát p.s. Turany

 

2015

UZNESENIE z Valného zhromaždenia - 27.11.2015

 

2014

Správy o plnení PSL za rok 2014- Urbár,p.s., Komposesorát,p.s a Pasienkové spoločenstvo p. s. Turany

Správa o finančnom hospodárení za rok 2014- Urbár p.s., Komposesorát a pasienkové spol. Turany

Správa o činnosti spoločného výboru za rok 2014

Správa dozornej rady za rok 2014

Uznesenie VZ - 21.2.2014

 

2013

Správa o plnení PSoL a hospodárení v lese za rok 2013

Správa o hospodárení 2013

Správa dozornej rady za rok 2013